องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง