องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการตามแนวพระราชดำริ โดยการปลูกต้นกลปพฤก ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำอำเภอเทพสถิต


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จัดกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ  โดยการปลูกต้นกลปพฤก ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำอำเภอเทพสถิต  ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ  โรงเรียน   ผู้นำชุมชน  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้   เป็นอย่างดี  

2019-01-09
2018-12-18
2018-12-04
2018-08-22
2018-07-02
2018-06-14
2018-05-16
2017-08-15
2017-08-12
2017-08-09