องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร


วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลเทพสถิต ได้จัดโครงการ การพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเทพสถิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ วิธีการต่างๆในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมในทุกๆปี  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพเข้าร่วมอบรมกิจกรรมในโครงการนี้ด้วยเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย และทันเวลา

2019-09-16
2019-09-13
2019-09-12
2019-09-11
2019-08-29
2019-08-22
2019-08-15
2019-08-12
2019-08-07
2019-08-07