องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร


วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลเทพสถิต ได้จัดโครงการ การพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลเทพสถิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ วิธีการต่างๆในการช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมในทุกๆปี  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพเข้าร่วมอบรมกิจกรรมในโครงการนี้ด้วยเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย และทันเวลา

2020-01-30
2019-12-20
2019-12-05
2019-11-28
2019-11-21
2019-11-11
2019-10-23
2019-10-13
2019-09-25
2019-09-16