องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม ออกรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หยอดทรายอะเบทตามแหล่งภาชนะเก็บกักน้ำในชุมชนทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

2019-10-13
2019-09-25
2019-09-16
2019-09-13
2019-09-12
2019-09-11
2019-08-29
2019-08-22
2019-08-15
2019-08-12