องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการพ่นหมอกควันจำกัดยุงลาย ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม ออกรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หยอดทรายอะเบทตามแหล่งภาชนะเก็บกักน้ำในชุมชนทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

2020-01-30
2019-12-20
2019-12-05
2019-11-28
2019-11-21
2019-11-11
2019-10-23
2019-10-13
2019-09-25
2019-09-16