องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านไร่


วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านไร่

ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

2020-01-30
2019-12-20
2019-12-05
2019-11-28
2019-11-21
2019-11-11
2019-10-23
2019-10-13
2019-09-25
2019-09-16