องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านไร่


วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านไร่

ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

2019-10-13
2019-09-25
2019-09-16
2019-09-13
2019-09-12
2019-09-11
2019-08-29
2019-08-22
2019-08-15
2019-08-12