องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


ขุดวางท่อระบบน้ำปะปา


ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดวางท่อระบบน้ำปะปา หมู่ 13  เพื่อให้บริการน้ำปะปาให้แก่ประชาชน

2022-07-11
2022-06-13
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-23
2021-12-24
2021-11-10
2021-06-11