องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 2564


     ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs เพื่อดำเนินการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

2022-07-11
2022-06-13
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-23
2021-12-24
2021-11-10
2021-06-11