องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


การจัดทำถังขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


คณะครูร่วมกับนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะเปียกในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2019-01-09
2018-12-18
2018-12-04
2018-08-22
2018-07-02
2018-06-14
2018-05-16
2017-08-15
2017-08-12
2017-08-09