องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง