องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือน กค. 2563 - กย. 2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือน กค. 2563 - กย. 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง