องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


ขุดวางท่อระบบน้ำปะปา


ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดวางท่อระบบน้ำปะปา หมู่ 13  เพื่อให้บริการน้ำปะปาให้แก่ประชาชน

2024-02-01
2023-11-22
2023-06-23
2023-05-12
2023-02-13
2022-11-18
2022-07-11
2022-07-03
2022-07-03
2022-06-13