องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanrai.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด


ระยะการตั้งครรภ์ที่สั้นสุดก่อน 37 สัปดาห์ หรือที่เรียกว่า "คลอดก่อนกำหนด" ส่งผลให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย เช่น ปอดแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เส้นเลือดไม่ปิดหลังคลอด เลือดออกในโพรงสมอง ลำไส้เน่า ช็อก ติดเชื้อรุนแรง เป็นต้น บางรายอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติเมื่อโตขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ ฝากครรภ์และมาตามนัดทุกคร้ัง รับประทานอาหาร น้ำและยาตามคำแนะนำของแพทย์ เดินออกกำลังกายวันละ 30 นาที ฯลฯ

2024-03-20
2024-02-01
2023-11-22
2023-06-23
2023-05-12
2023-02-13
2022-11-18
2022-07-11
2022-07-03
2022-07-03